מוח

נמכר כיחידה שמשקלה הממוצע הוא כ-300 ג’.

60.00 

אל תפספס את הטבת מומלצי השבוע
1-2 60.00 
3 50.00 
4+ 60.00 

המחיר הסופי יקבע על פי שקילה

×